Ανακοίνωση σχετικά με την εκδρομή

Ενεργό .

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι που δήλωσαν συμμετοχή στην εκδρομή με προορισμό της Κέρκυρα 26-29/10/2017, να καταβάλουν στη γραμματεία του Συλλόγου το αναλογούν ποσό το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να εξασφαλισθούν τα δωμάτια καθώς και η μετακίνηση.