Άδειες Εισόδου - Στάθμευσης ΟΛΘ ΑΕ

Ενεργό .

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η διαδικασία ανανέωσης των αδειών εισόδου και προσωρινής στάθμευσης στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών ώστε να παραλάβετε τις προβλεπόμενες άδειες εισόδου - στάθμευσης των Ι.Χ. επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων σας στο λιμενικό χώρο έως την 27/01/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα ισχύουν οι παλαιές άδειες. 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης (Κ.Λ.Θ) και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα προβαίνουν σε καθημερινούς ελέγχους. 

Πληροφορίες, Τμήμα Φύλαξης ΠΣΕΑ : τηλ. 2310 593288, 2310 593372, 2310 593120