Μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής στο Υποσύστημα Ε.Φ.Κ. στο ICIS-net

Ενεργό .

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής στο Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο ICISnet από την Τετάρτη 14.02.2018 από 16:00 έως την Πέμπτη 15.02.2018 στις 10:00, λόγω θέσης σε παραγωγική λειτουργία για όλα τα Κ-Μ της Φάσης 3.3 του EMCS από 15.02.2018. Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας, ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν δύναται να υποβάλλονται παραστατικά μέσω άλλων Υποσυστημάτων που έχουν διαλειτουργικότητα με το Υποσύστημα Ε.Φ.Κ. ( όπως π.χ. παραστατικά εξαγωγής με προηγούμενο παραστατικό e-Δ.Ε.) Παρακαλούμε για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών σας.