Ανακοίνωση ΟΛΘ για κάρτες προσωρινής στάθμευσης

Ενεργό .

ΟΛΘ ΑΕ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ -

ΠΣΕΑ & ΓΡΑΦΕΙΟ ISPS   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 έληξε και η τελευταία παράταση προμήθειας - ανανέωσης των αδειών εισόδου και προσωρινής στάθμευσης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 - 31/12/2018. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, ώστε να παραλάβουν, όσοι από αυτούς δεν παρέλαβαν τις προβλεπόμενες άδειες εισόδου και προσωρινής στάθμευσης των Ι.Χ.Ε στο λιμενικό χώρο. Από σήμερα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 οι υπάλληλοι του ΟΛΘ ΑΕ θα προβαίνουν σε καθημερινούς ελέγχους.           

Με εκτίμηση,  

Ο προϊστάμενος & ΥΑΛΕ/ΟΛΘ ΑΕ       

Γκόντης Γεώργιος