Α.Α.Δ.Ε. - Δημοπρασία οχημάτων

Ενεργό .

Ο Σ.Ε.Θ σας ενημερώνει πως την Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 10.00 π.μ., θα γίνει στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα σε αίθουσα της Αποθήκης Δ΄ του Ο.Λ.Θ, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, οχήματα για διάλυση άνω των 3,5tn και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) των Τελωνείων: Α΄ Θεσσαλονίκης, Άρτας, Κομοτηνής, Καστοριάς, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Σερρών, Ξάνθης, Καβάλας και Κήπων, καθώς και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και οχήματα για διάλυση άνω των 3,5 tn διαφόρων Δήμων και Υπηρεσιών εκτός Νομού Θεσσαλονίκης με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Διαβάστε περισσότερα ...