ΟΛΘ ΑΕ - Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων

Ενεργό .

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διακηρύττει τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. Διαβάστε περισσότερα ...